Banner_Legal_02.jpg

BEDRIJFSINFORMATIE

Bedrijfsnaam: Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV

Statutaire zetel: Nijverheidsweg, 20F - Stolwijk (NL) Zuid-Holland - 2821 AW

BTW-nummer: NL857972145B01

Kamer van Koophandel: KVK 69696985
PRIVACY STATEMENT ESPRASE IS EEN HANDELSNAAM VAN HORECARTE BV

Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Inleiding

Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@esprase.nl.

Wie is Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV?

Esprase.nl is de besloten vennootschap Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV, kantoorhoudende te (2821AW) Stolwijk aan Nijverheidsweg 20F, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69696985. Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV is de beheerder van uw persoonlijke gegevens. Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld te bereiken via info@esprase.nl.

Hoe gebruikt Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV jouw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV persoonsgegevens over u verwerkt. Er wordt altijd aangegeven welke gegevens Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV voor dat specifieke doel heeft gebruikt, wat de wettelijke basis is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden hebben we alles gegroepeerd op type stroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde Financiële administratie
Gegevens Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag Wettelijke verplichting
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde Beheer van bestellingen
Gegevens NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde Afhandelen klachten
Gegevens NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde Facturatie
Gegevens NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde CRM
Gegevens Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media account, Browser, OS, User ID, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde Sollicitatie
Gegevens Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media account, Browser, OS, User ID, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde Direct marketing
Gegevens Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde Nieuwsbrief
Gegevens Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde Social media marketing
Gegevens Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde Behavioural targeting
Gegevens Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde Loyaliteitsprogramma
Gegevens Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde Website analytics
Gegevens Surfgedrag, Locatie
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde A/B testing
Gegevens Surfgedrag, Locatie
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde Account aanbieden
Gegevens Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde Chatfunctie
Gegevens Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt altijd uw eigen (persoonlijke) gegevens bekijken en indien nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonlijke gegevens van Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV wilt bekijken die over u zijn vastgelegd, kunt u een beoordeling aanvragen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV. U kunt Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV verzoeken uw gegevens te wijzigen, corrigeren, aanvullen, verwijderen of blokkeren.

Beperken van de verwerking

U hebt ook het recht om, onder voorwaarden, de verwerking van Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV van uw persoonlijke gegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Voor een verwerking op basis van het "gerechtvaardigde belang" van Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV, hebt u het recht om, telkens wanneer een derde partij plaatsvindt, bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV te verkrijgen. Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.


In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. Reactie door Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV Een verzoek kan verstuurd worden naar info@esprase.nl. Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 • Verwerkers
 • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV
 • Externe adviseurs

Het kan zijn dat Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen

Kan het nodig zijn dat jouw (persoons) gegevens worden doorgegeven aan Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV aan jou toestemming vragen om jouw (persoons) gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Uw rechten

 • U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Heeft u vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar info@esprase.nl
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van u identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie

 • Om u als klant te beschermen, gebruikt Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn, dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.
 • Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit heel gemakkelijk controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie u een slotsymbool rechtsonder in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u klachten en vragen naartoe sturen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@esprase.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@esprase.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.
COOKIE STATEMENT

Dit Cookie Statement beschrijft de cookies waarvan Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV (hierna ook: “we” en “ons”) gebruik maakt via de website esprase.nl (hierna: de “Website”) en voor welk doel deze cookies worden gebruikt.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij je bezoek aan een website worden meegestuurd aan jouw browser en daarna op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de Website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies gebruikt Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV?

Functionele cookies

Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld dat je bent ingelogd, zodat je op een volgende webpagina niet opnieuw hoeft in te loggen.

Analytics cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV verstrekt. Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV krijgt op deze manier inzicht in hoe de Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de Website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken. Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV maakt gebruik van de volgende analyticsdiensten: Google Analytics, Google Tag Manager, Google Optimize. We hebben onze analyticsdiensten zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld. Dat betekent dat we de volgende maatregelen hebben genomen om jouw privacy te beschermen:

 • We hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met de aanbieder van de analyticsdienst.
 • We hebben met de aanbieder van de analyticsdienst afgesproken dat de gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden.
 • Je IP-adres wordt gedeeltelijk versleuteld.

Verwijderen cookies

U kunt de toestemming die u aan Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV hebt gegeven voor het plaatsen en lezen van cookies, altijd intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door alle reeds in uw browser geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van je browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen. Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet of niet goed meer werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen. Privacy Statement De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het Privacy Statement van Esprase is een handelsnaam van Horecarte BV van toepassing. Het Privacy Statement vind je op de Website.

Wijzigingen

Dit Cookie Statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement worden via de Website bekend gemaakt.

Vragen

Als je nog vragen hebt over dit Cookie Statement, stuur dan een bericht naar info@esprase.nl.